Wachtlijst

Door een grote belangstelling gecombineerd met de beperkte beschikbare ruimte in de Loods aan zee, is er dit seizoen geen plaats meer voor nieuwe leden.

Heeft u interesse in lidmaatschap voor seizoen 2022? Dan kunt u zich aanmelden voor een plek op de wachtlijst. Stuurt u dan een mail met verzoek om plaatsing op wachtlijst naar het secretariaat, via info@loodsaanzee.nl. U ontvangt een bevestiging van een plek op de wachtlijst. Wanneer er volgend seizoen ruimte voor u vrijkomt, ontvangt u daarover t.z.t. een aanmeldformulier.