Het lidmaatschap is persoonlijk en geldt voor u en eventueel anderen die tot uw huishouden horen op uw adres. Bezoekers zijn welkom, maar kunnen niet zelfstandig gebruik maken van uw lidmaatschap. Zij kunnen een tijdelijk lidmaatschap aangaan. Maak regelmatige bezoekers zelf lid!

Het strandseizoen loopt van eind april tot half september.
Loods aan Zee is alleen bij goed strandweer (dit ter beoordeling van de strandbeheerders) geopend van 09.00 – uiterlijk 21.00 uur.
Afhankelijk van de weersomstandigheden en/of het aantal nog aanwezige leden, bepalen de beheerders de sluitingstijd. Een half uur nadat de vlag omlaag is gehaald, gaat de Loods op slot. Hou dus de vlag in de gaten.

De plaats van de voorste rij tenten/schermen wordt bepaald door de vloedlijn (hoogwaterlijn). Een strook van 10 meter vanaf de vloedlijn dient vrij te blijven voor voertuigen van hulpdiensten.

In de loods mogen geen dieren (ook geen levend visaas) worden opgeborgen.

Bij Loods aan Zee dient tenminste badkleding te worden gedragen. Naaktrecreatie is dus niet toegestaan, topless wel.

Laat geen afval op het strand achter. Gooi kuilen voor het weggaan weer dicht.

Laat op het strand tussen tenten en schermen voldoende ruimte om langs te lopen en ook anderen zicht op zee te geven (en op spelende kinderen!). 

Al uw opgeslagen strandgoederen dienen voorzien te zijn van een label met uw naam en dienen opgeborgen te worden in de daarvoor bestemde vakken.

De gebruikelijke strandregels zoals in de verordening van de gemeente Bergen zijn vastgesteld, zijn ook van toepassing voor Loods aan Zee. Zie ook de borden bij de strandopgang.

Strandgoederen die na de laatst gestelde datum voor het afhalen aan het eind van het seizoen in de loods overblijven, worden eigendom van de vereniging. Het bestuur kan beslissen wat er met deze goederen gebeurt.

Het lidmaatschap geeft recht op opslag van strandgoederen in de loods. Tevens mogen leden en eventuele gasten kosteloos gebruik maken van de aanwezige voorzieningen zoals toiletten, douche en drinkwater.

Geleend speelgoed van Loods aan Zee dient gedurende de dag na gebruik teruggebracht te worden. Laat de toiletten en douches na gebruik netjes achter. Laat jonge kinderen niet alleen naar het toilet en/of douche gaan.

Leden maken gezamenlijk gebruik van de beschikbare opslagruimte.  Per lidmaatschap krijgt men in principe plek voor het plaatsen van:
1 krat/kist van maximaal 50 cm x 50 cm x50 cm (de zogenaamde kistplek).
2 plat inklapbare strandstoelen, 1 inklapbaar tafeltje, 1 windscherm en 1 parasol.
Hiervan kan alleen worden afgeweken (tot max 4 en zo plat mogelijk op te bergen stoelen) in overleg met de beheerder en is afhankelijk van de beschikbare ruimte.
De kistplek en andere eigendommen worden door de leden voorzien van hun naam. De spullen worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plekken

Vereniging Het Stille Strand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of wegraken van opgeslagen goederen. De bij Loods aan Zee opgeslagen goederen zijn niet verzekerd door de vereniging. De vereniging kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade tijdens werkzaamheden ontstaan. Een ieder neemt voor eigen rekening en risico deel. De vereniging aanvaardt ook geen aansprakelijkheid ten aanzien van lichamelijke en/of geestelijke schade als gevolg van het verblijf op het strand of in de accommodaties.

Het huishoudelijkreglement wordt door het bestuur van de vereniging vastgesteld. Bij twijfel of verschil van mening over de toepassing van het reglement op het strand, beslist de strandbeheerder. Het bestuur behoudt zich het recht voor een door de strandbeheerder genomen beslissing te herzien. De volledige tekst van het huishoudelijk reglement kan HIER worden gedownload.