Mensen die geen jaarlid zijn van de vereniging kunnen een dag- of weeklidmaatschap aangaan.
U kunt in dat geval op het strand zo’n lidmaatschap aangaan na betaling van de daarvoor geldende tarieven.

Alleen te betalen met PIN of internetbankieren met QR code die de beheerder zal tonen.